V1.0.0.0 Chức năng công cụ

  • Chức năng Thêm tối đa 5000 bạn bè.
  • Chức năng Tìm kiếm UID từ bài POST.
  • Chức năng Đăng bài tất cả Account.
  • Chức năng Kiểm tra Account Live.
  • Chức năng Bypass checkpoint. !
  • Chức năng Thêm bạn bè có thể biết.
  • Chức năng Thêm bạn bè bằng UID !!
  • Chức năng Lấy cookie.
  • Chức năng Lấy token.
  • Chức năng Thêm bạn bè tin cậy,xóa tất cả bạn bè...,